Onze visie en methode

Onze visie en methode

Het is goed als u van te voren nadenkt of onze visie op zwemonderwijs aansluit bij uw verwachtingen. Wij kijken naar een kind als een individu met eigen mogelijkheden. Ieder kind is dus uniek en dat maakt dat de leerweg van het kind ook individueel is. In onze lesmethode is ons belangrijkste uitgangspunt een veilige en vertrouwde leeromgeving. In die omgeving willen we het kind zoveel mogelijk ruimte bieden voor een eigen leertraject. Daarom hebben we ook speciale lesgroepen voor leerlingen met een beperking of leerlingen met een beperking die meer aandacht nodig hebben. Wij noemen dat AMANI zwemmen (Als Meer Aandacht Nodig Is). De afspraken over veiligheid die wij onderling hebben gemaakt staan in ons veiligheidsprotocol. Dit protocol hebben we laten bekrachtigen door de Stichting Zwembadkeur: wij zijn in het trotse bezit van het Keurmerk Veilig en Schoon.


Methode
Het programma van het Zwem-ABC houdt in dat kinderen een brede doorlopende opleiding krijgen. Dat betekent dat alle onderdelen vanaf het begin tot het eind aan bod komen, oplopend in moeilijkheidsgraad. Belangrijk bij leren zwemmen is dat het kind watervrij is in het water en daarbij de ademhaling beheerst. Bij het aanleren van de zwemslagen onderscheiden wij een aantal fasen: het beheersen van de beenslagen, de schoolslag combinatie en het voorbereiden op de drie diploma’s. Leren zwemmen gaat door oefenen en dat kost tijd. Het heeft ook te maken met de aanleg en leerrijpheid van uw kind. In ons aanbod hebben wij de volgende keuzes gemaakt: wij geven lessen van 45 minuten en van twee keer 45 minuten met een frequentie van één keer per week. Kinderen die om enige reden extra aandacht of tijd nodig hebben bieden wij de mogelijkheid om een keer extra te komen. Deze kinderen krijgen hiervoor een uitnodiging. De kinderen beginnen in het 1ste bad, bij de vervolgbaden krijgen ze wel een andere badjuf of badmeester. Om toch recht te kunnen doen aan het individuele leertempo, kan het soms nodig zijn een kind in een groep te plaatsen die beter past bij het niveau. Jonge kinderen leren voornamelijk door zien en doen. De groepsgrootte is daarom relatief van minder groot belang voor het leerproces. Wij kiezen voor een groepsgrootte van 10 omdat een zwemonderwijzer bij die grootte voldoende aandacht kan schenken aan het leerproces in de groep.


Zwemlessen